Ngày 19/6/2019, tại Hội trường số 1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, đã tổ chức tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 với sự tham dự của 170 người.