Thứ năm, 28/01/2021 - 00:41|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI
 • Đặng Kim Tòng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0938210220
  • Email:
   dangkimtong@gmail.com
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0338671036
  • Email:
   nguyenvanagddt@gmail.com
 • Hoàng Đức Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0918145205
  • Email:
   hoangducquang09@gmail.com