Hướng dẫn tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp huyện năm 2021