Thứ bảy, 24/07/2021 - 10:38|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI
Ngày ban hành:
13/08/2020
Ngày hiệu lực:
13/08/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày hiệu lực:
03/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/03/2020
Ngày hiệu lực:
26/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo: tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện kéo dài thời gian nghỉ học

Ngày ban hành:
11/03/2020
Ngày hiệu lực:
11/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chương trình được phát sóng vào lúc 07 giờ 30 phút và 13 giờ 30 phút hàng ngày (bắt đầu từ ngày 17/02/2020) trên kênh truyền hình Đồng Nai 1 (ĐN1), sau đó phát lại vào lúc 08 giờ 35 phút và 14 giờ trên kênh truyền hình Đồng Nai 2 (ĐN2). Ngoài ra, chương trình được đăng tải trên website của Đài PT-TH Đồng Nai tại địa chỉ www.dnrtv.org.vn và cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Đồng Nai tại địa chỉ http://sgddt.dongnai.gov.vn.

Ngày ban hành:
16/02/2020
Ngày hiệu lực:
16/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 của UBND huyện Vĩnh Cửu.

Ngày ban hành:
11/10/2019
Ngày hiệu lực:
11/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực