Sunday, 26/01/2020 - 08:34|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI

Thông báo điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 của UBND huyện Vĩnh Cửu.

Ngày ban hành:
11/10/2019
Ngày hiệu lực:
11/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tuyển dụng Viên chức huyện Vĩnh Cửu đợt 2 năm 2019

Ngày ban hành:
27/09/2019
Ngày hiệu lực:
27/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v điều chỉnh chỉ tiêu biên chế viên chức và hợp đông lao động của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày ban hành:
19/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v triển khai và thực hiện theo Quyết định
số 1857/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của
UBND tỉnh Đồng Nai

 

Ngày ban hành:
07/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục Mầm non, Tiểu học và Trung học Cơ sở
 

Ngày ban hành:
04/07/2019
Ngày hiệu lực:
04/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v tập trung chuẩn bị năm học mới
2019 – 2020.

 

Ngày ban hành:
04/07/2019
Ngày hiệu lực:
04/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v Hướng dẫn kiểm tra học kỳ 2 và tổng kết năm học 2018-2019, bậc THCS.
 

Ngày ban hành:
17/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực