Thursday, 22/10/2020 - 11:28|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI
Văn bản liên quan

Thông báo: tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện kéo dài thời gian nghỉ học

Ngày ban hành:
11/03/2020
Ngày hiệu lực:
11/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v triển khai và thực hiện theo Quyết định
số 1857/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của
UBND tỉnh Đồng Nai

 

Ngày ban hành:
07/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v tập trung chuẩn bị năm học mới
2019 – 2020.

 

Ngày ban hành:
04/07/2019
Ngày hiệu lực:
04/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục Mầm non, Tiểu học và Trung học Cơ sở
 

Ngày ban hành:
04/07/2019
Ngày hiệu lực:
04/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực