Saturday, 24/07/2021 - 12:16|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
26/03/2020
Ngày hiệu lực:
26/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo: tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện kéo dài thời gian nghỉ học

Ngày ban hành:
11/03/2020
Ngày hiệu lực:
11/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v triển khai và thực hiện theo Quyết định
số 1857/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của
UBND tỉnh Đồng Nai

 

Ngày ban hành:
07/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v tập trung chuẩn bị năm học mới
2019 – 2020.

 

Ngày ban hành:
04/07/2019
Ngày hiệu lực:
04/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực