Saturday, 24/07/2021 - 11:24|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI
Văn bản liên quan

Thông báo điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 của UBND huyện Vĩnh Cửu.

Ngày ban hành:
11/10/2019
Ngày hiệu lực:
11/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tuyển dụng Viên chức huyện Vĩnh Cửu đợt 2 năm 2019

Ngày ban hành:
27/09/2019
Ngày hiệu lực:
27/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v điều chỉnh chỉ tiêu biên chế viên chức và hợp đông lao động của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày ban hành:
19/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực