Saturday, 24/07/2021 - 10:37|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI
Văn bản liên quan

Chương trình được phát sóng vào lúc 07 giờ 30 phút và 13 giờ 30 phút hàng ngày (bắt đầu từ ngày 17/02/2020) trên kênh truyền hình Đồng Nai 1 (ĐN1), sau đó phát lại vào lúc 08 giờ 35 phút và 14 giờ trên kênh truyền hình Đồng Nai 2 (ĐN2). Ngoài ra, chương trình được đăng tải trên website của Đài PT-TH Đồng Nai tại địa chỉ www.dnrtv.org.vn và cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Đồng Nai tại địa chỉ http://sgddt.dongnai.gov.vn.

Ngày ban hành:
16/02/2020
Ngày hiệu lực:
16/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 của UBND huyện Vĩnh Cửu.

Ngày ban hành:
11/10/2019
Ngày hiệu lực:
11/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tuyển dụng Viên chức huyện Vĩnh Cửu đợt 2 năm 2019

Ngày ban hành:
27/09/2019
Ngày hiệu lực:
27/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v điều chỉnh chỉ tiêu biên chế viên chức và hợp đông lao động của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày ban hành:
19/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực